imoplan.pl

Blog tematyczny o ogrodzie, dzieciach i rodzinie.

Dom

Przydomowe magazyny energii – czym są?

Przydomowe magazyny energii – czym są?

Mimo wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną udaje się uzyskiwać ją ze źródeł o małej emisji dwutlenku węgla. W związku z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi należy inwestować w odnawialne źródła energii. Jednak wyzwaniem nie jest samo uzyskanie energii z naturalnego źródła, a jej przechowywanie. Przechowywanie energii jest bardzo ważne, gdyż wydajność elektrowni wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych zależna jest od warunków atmosferycznych. Dlatego przy niekorzystnych warunkach instalacja nie jest w stanie wyprodukować tyle energii, ile aktualnie zużywają użytkownicy.

Czym są magazyny energii?

Przydomowe magazyny energii z każdym rokiem zyskują na popularności. Powstały one właśnie po to, by móc magazynować energię wyprodukowaną przez daną instalację przy korzystnych warunkach atmosferycznych. Przydomowe magazyny energii są urządzeniami, dzięki którym można przechowywać energię i zużywać ją w innym czasie, niż czas wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala wykorzystać energię z magazynu w sytuacji, gdy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych instalacja nie jest w stanie wyprodukować tyle energii, by zaspokoić potrzeby domowników. Przydomowe magazyny energii zwiększają autokonsumpcję, czyli korzystanie z wyprodukowanej energii do zasilania urządzeń w swoim domu. Jest to tak zwany off-grid, czyli system niepodłączonego do sieci.

Przydomowe magazyny energii a prawo

Magazyny energii zostały zdefiniowane w ustawodawstwie. Wzmianka o tych urządzeniach została zapisana zarówno w Ustawie o Rynku Mocy, Ustawie Prawo Energetyczne oraz w Ustawie o OZE. Przydomowe magazyny energii to zgodnie z definicją w ustawie zespół urządzeń, które służą do przechowywania energii, a oprócz tego nie są obciążeniem dla środowiska naturalnego.

On-grid oraz net-billing – co to jest?

System on-grid to system, w którym właściciele instalacji fotowoltaicznych połączeni są z siecią energetyczną i to ta sieć jest magazynem energii. Prosument może otrzymać 80% wyprodukowanej energii dla instalacji o mocy maksymalnej 10kWh oraz 70% w przypadku większych instalacji. Resztę energii traktuje się jako prowizję operatora za usługę magazynowania energii.

W dniu 1 kwietnia wchodzi w życie zmiana dotycząca systemu rozliczania energii – net-billing. System polega na tym, iż prosumenci będą energię sprzedawać oraz kupować. Magazynowanie energii w sieci nie będzie możliwe. W sytuacji, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie większe niż możliwości instalacji fotowoltaicznej w danej chwili, energię będzie trzeba kupić po cenie dla odbiorców końcowych. W związku z tą zmianą przydomowe magazyny energii mogą okazać się dobrą inwestycją.

W Polsce trend na wykonywanie instalacji fotowoltaicznych od razu z magazynem energii dopiero się rozpoczyna. Przykładem mogą być Niemcy, gdzie połowa instalacji montowana jest razem z magazynami. Przydomowe magazyny energii mogą okazać się świetną inwestycją i mogą pomóc gospodarstwom domowym w osiągnięciu autokonsumpcji.

Więcej informacji i możliwość zakupu online magazynu energii: https://litowe.pl/kategoria-produktu/magazyny-energii/

Udostępnij