Promocja Projektu


DOTACJE NA INNOWACJE  INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Stworzenie e-usługi wirtualnej platformy 3D wspomagającej 
urządzanie wnętrz

Nazwa Beneficjenta:    IMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji:      2012 – 2014

PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO